Considerations To Know About Българо Китайската търговско промишлена палатаСпоред мен това са достатъчно основания. Никой няма да спечели от това предложение, независимо къде е позициониран в тази зала. С подобни редакции няма да се преодолее един тежък проблем, който виждаме все повече да се задълбочава – това, че в момента, за да се приеме нещо в публичното пространство, едва ли не трябва да се използват ругатни, обиди, да се излезе извън лексиката, която се смята за допустима или в съответствие с определени езикови и културни правила.

Сред спонсорите са и бизнесмените от Свети Влас, а действието се развива и в тяхната „Марина Диневи“.

ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Предложение на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров за създаване на нов параграф.

ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, времето – не ми правете забележка за времето, той има четири законопроекта – следя времето.

Тъй като разбирам, click here че част от колегите са фиксирани върху определени имена, но и във връзка с предстоящото гласуване моля за поименна проверка, за да видим кои са останали в залата. (Шум и реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.

Искам да кажа, че господин Енчев, уважаеми господин Председателю…

Нели Рускова Петрова - тук Невин Халил Хасан - отсъства

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

Допълнително записали се: Султанка Петрова, Рамадан Аталай, Явор Хайтов, Димитър Делчев и Димитър Танев.

Майката на брутално убитата Дамла трябва да лежи в килия според закона, юристи обаче разкриха как ще се отърве

ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народните представители Галя Захариева, Венка Стоянова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Светлана Ангелова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *